کت مجلسی تک
امتیاز دهید
خیلی بد بد معمولی خوب عالی
خیلی بد بد معمولی خوب عالی