سطل پدالی بزرگ زمرد
امتیاز دهید
خیلی بد بد معمولی خوب عالی
خیلی بد بد معمولی خوب عالی