با پیگیری کریمایی رئیس اداره ورزش و جوانان آبیک و موافقت اعضای شورای اسلامی شهر آبیک و سرپرست شهرداری با واگذاری زمین به صورت انتفاع 20 ساله در مجاورت شهرک فردوس جهت احداث چمن مصنوعی


تشکر ویژه رئیس اداره ورزش و جوانان از اعضا محترم شورای شهر آبیک به جهت موافقت با واگذاری زمین به صورت حق انتفاع ۲۰ ساله در مجاورت شهرک فردوس جهت احداث چمن مصنوعی

با پیگیری های اعضا محترم شورای ورزش شهرستان بلاخص دکتر اسماعیل عبادی، مهندس تقی زاده، دکتر تکدهقان ، آقای سید علیخانی ، آقای یوسف نژاد و سایر اعضا محترم شورای ورزش و همچنین حسن نیت و موافقت تمامی اعضای محترم شورای شهر آبیک آقایان ساریجلو، مافی، محمدی، خرمن بیز، محمد زاده ، قربانی و سرکار خانم اجلی حق انتفاع زمینی به مساحت ۱۲۰۰ متر در ناحیه ۶ شهریی مجاور با شهرک فردوس به اداره ورزش و جوانان واگذار خواهد گردید. امیدواریم با تسهیل شرایط واگذاری زمین در آینده بسیار نزدیک شاهد افتتاح طرح مذکور و تقدیم آن به مردم فهیم و عزیز شهرک فردوس باشیم.

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان آبیک

دیدگاه شما
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.