دلنوشته فرمانده سپاه استان قزوین / بدون شناخت خرم بر او تاختند…

 

 

 

 

 

 

 

 

 


سیلی که به صورت خُرم خورد، گرچه تلخ است، تلخ تر این است بدون شناخت خرم بر او تاختند. اگر ندیده بودم و در رکابش نجنگیده بودم باید مثل بقیه تماشا می کردم. دیوار امنیتی که خرم با جوانیش تا به امروز پایش ايستاده، باید تماشا کنید. مرزهای شمال غرب کشور که با اقتدار حفاظت می گردد روزی زیر گام های او با درایت و هدایت او شکل گرفت. رسیدیم به قله کُترال، سال ۹۰ صلابت و برق شوق چشمانش را با صورت سوخته ی نبرد سنگین روز عملیات را هرگز فراموش نمی کنم. سرخی صورتش در برف سنگین زمستان، حُجب همراه با وقارش، سکوت همراه با یقینش، شجاعت همراه با بی ادعایی اش، و این لیست تمامی ندارد…
تا دستی از سر ناآگاهی بر صورتش نواخت و او مردانه بخشید، چون راه طولانی در پیش دارد.
خدا او را از اسارت تکفیری‌ها حفظ کرد تا آبروداری کند برای مردم با آبرویش.
خرم عزیز! سنگر همان سنگر است، تیرها فرق کرده او را ببخش.
خدا به آبرویت بیفزاید…

رستمعلی رفیعی آتانی فرمانده سپاه صاحب الامر(عج)‌ استان قزوین

دیدگاه شما
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.