سعید خدایاری

سعید خدایاری

آموزشی:

 

۱-ولادت شهید مطهری : استاد شهيد آيت الله مطهري در 13 بهمن 1298 هجري شمسي در فريمان واقع در 75 کيلومتري شهر مقدس مشهد در يک خانواده اصيل روحاني چشم به جهان مي گشايد. پس از طي دوران طفوليت به مکتبخانه رفته و به فراگيري دروس ابتدايي مي پردازد.

۲ - ورود به حوزه علمیه : در سن دوازده سالگي به حوزه علميه مشهد عزيمت نموده و به تحصيل مقدمات علوم اسلامي اشتغال مي ورزد. در سال 1316 عليرغم مبارزه شديد رضاخان با روحانيت و عليرغم مخالفت دوستان و نزديکان، براي تکميل تحصيلات خود عازم حوزه علميه قم مي شود در حالي که به تازگي موسس گرانقدر آن آيت الله العظمي حاج شيخ عبدالکريم حائري يزدي ديده از جهان فروبسته و رياست حوزه را سه تن از مدرسان بزرگ آن آيات عظام سيد محمد حجت، سيد صدرالدين صدر و سيد محمد تقي خوانساري به عهد گرفته اند.

۳- تحصیلات حوزوی استاد مطهری:

اول) دروس علمي: دوره اقامت پانزده ساله خود در قم از محضر مرحوم آيت الله العظمي بروجردي (در فقه و اصول) و حضرت امام خميني ( به مدت 12 سال در فلسفه ملاصدرا و عرفان و اخلاق و اصول) و مرحوم علامه سيد محمد حسين طباطبائي (در فلسفه : الهيات شفاي بوعلي و دروس ديگر) بهره مي گيرد. قبل از هجرت آيت الله العظمي بروجردي به قم نيز استاد شهيد گاهي به بروجرد مي رفته و از محضر ايشان استفاده مي کرده است.


دوم )دروس اخلاقي و عرفاني: استاد شهيد مدتي نيز از محضر مرحوم آيت الله حاج ميرزا علي آقا شيرازي در اخلاق و عرفان بهره هاي معنوي فراوان برده است. نيز از دروس اخلاقي و عرفاني امام خميني بهره برد.


ازاساتيد ديگر استاد مطهري مي توان از مرحوم آيت الله سيد محمد حجت ( در اصول) و مرحوم آيت الله سيد محمد محقق داماد (در فقه) نام برد.

۴-فعالیتهای دینی (مذهبی وسیاسی استاد): وي در مدت اقامت خود در قم علاوه بر تحصيل علم، در امور اجتماعي و سياسي نيز مشارکت داشته و از جمله با فدائيان اسلام در ارتباط بوده است.


اول)فعالیتهای مذهبی: در سال 1331 در حالي که از مدرسين معروف و از اميدهاي آينده حوزه به شمار مي رود به تهران مهاجرت مي کند . در تهران به تدريس در مدرسه مروي و تأليف و سخنرانيهاي تحقيقي مي پردازد. در سال 1334 اولين جلسه تفسير انجمن اسلامي دانشجويان توسط استاد مطهري تشکيل مي گردد . در همان سال تدريس خود در دانشکده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران را آغاز مي کند. در سالهاي 1337 و 1338 که انجمن اسلامي پزشکان تشکيل مي شود . استاد مطهري از سخنرانان اصلي اين انجمن است و در طول سالهاي 1340 تا 1350 سخنران منحصر به فرد اين انجمن مي باشد که بحثهاي مهمي از ايشان به يادگار مانده است.

1386 زندگینامه استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری

دوم)فعالیتهای سیاسی:


الف)درقیام پانزده خرداد: ایشان همواره در کنار امام بودبه طوري که مي توان سازماندهي قيام پانزده خرداد در تهران و هماهنگي آن با رهبري امام را مرهون تلاشهاي او و يارانش دانست. در ساعت 1 بعد از نيمه شب روز چهارشنبه پانزده خرداد 1342 به دنبال يک سخنراني مهيج عليه شخص شاه به وسيله پليس دستگير شده و به زندان موقت شهرباني منتقل مي شود و به همراه تعدادي از روحانيون تهران زندانی مي گردد. پس از 43 روز به دنبال مهاجرت علماي شهرستانها به تهران و فشار مردم، به همراه ساير روحانيون از زندان آزاد مي شود.


ب)هدايت هيئتهاي موتلفه:
پس از تشکيل هيئتهاي موتلفه اسلامي، استاد مطهري از سوي امام خميني همراه چند تن ديگر از شخصيتهاي روحاني عهده دار رهبري اين هيئتها مي گردد. پس از ترور حسنعلي منصور نخست وزير وقت توسط شهيد محمد بخارايي کادر رهبري هيئتهاي موتلفه شناسايي و دستگير مي شود ولي از آنجا که قاضي يي که پرونده اين گروه تحت نظر او بود مدتي در قم نزد استاد تحصيل کرده بود به ايشان پيغام مي فرستد که حق استادي را به جا آوردم و بدين ترتيب استاد شهيد از مهلکه جان سالم بدر مي برد.


ج) مبارزه با کجرویها وانحرافات: در اين زمان وي به تأليف کتاب در موضوعات مورد نياز جامعه و ايراد سخنراني در دانشگاهها ، اسلامي کردن محتواي نهضت اسلامي پزشکان، مسجد هدايت، مسجد جامع نارمک و غيره ادامه مي دهد. به طور کلي استاد شهيد که به يک نهضت اسلامي معتقد بود نه به هر نهضتي، براي اسلامي کردن محتواي نهضت تلاشهاي ايدئولوژيک بسياري نمود وبا کجرويها و انحرافات مبارزه سرسختانه کرد. در سال 1346 به کمک چند تن از دوستان اقدام به تأسيس حسينيه ارشاد نمود به طوري که مي توان او را بنيانگذار آن موسسه دانست. ولي پس از مدتي به علت تکروي و کارهاي خودسرانه و بدون مشورت يکي از اعضاي هيئت مديره و ممانعت او از اجراي طرحهاي استاد و از جمله ايجاد يک شوراي روحاني که کارهاي علمي و تبليغي حسينيه زير نظر آن شورا باشد سرانجام در سال 1349 عليرغم زحمات زيادي که براي آن موسسه کشيده بود و عليرغم اميد زيادي که به آينده آن بسته بود در حالي که در آن چند سال خون دل زيادي خورده بود از عضويت هيئت مديره آن موسسه استعفا داد و آن را ترک گفت.


د)حمایت از مظلومان فلسطین در برابر اسرائیل: در سال 1348 به خاطر صدور اعلاميه اي با امضاي ايشان و حضرت علامه طباطبايي و آِيت الله حاج سيد ابوالفضل مجتهد زنجاني مبني بر جمع اعانه براي کمک به آوارگان فلسطيني و اعلام آن طي يک سخنراني در حسينيه ارشاد دستگير شد و مدت کوتاهي در زندان تک سلولي به سربرد.


ه)سخنراني هاي انقلابي و بازداشت استاد: از سال 1349 تا 1351 برنامه هاي تبليغي مسجدالجواد را زير نظر داشت و غالباً خود سخنران اصلي بود تا اينکه آن مسجد و به دنبال آن حسينيه ارشاد تعطيل گرديد و بار ديگر استاد مطهري دستگير و مدتي در بازداشت قرار گرفت. پس از آن استاد شهيد سخنرانيهاي خود را در مسجد جاويد و مسجد ارک و غيره ايراد مي کرد. بعد از مدتي مسجد جاويد نيز تعطيل گرديد. در حدود سال 1353 ممنوع المنبر گرديد و اين ممنوعيت تا پيروزي انقلاب اسلامي ادامه داشت.


و) استادمطهری و خطر منافقین: اما مهمترين خدمات استاد مطهري در طول حيات پر برکتش ارائه ايدئولوژي اصيل اسلامي از طريق درس و سخنراني و تأليف کتاب است . اين امر خصوصاً در سالهاي 1351 تا 1357 به خاطر افزايش تبليغات گروههاي چپ و پديد آمدن گروههاي مسلمان چپ زده و ظهور پديده التقاط به اوج خود مي رسد. گذشته از حضرت امام، استاد شهید مرتضی مطهري اولين شخصيتي است که به خطر سران سازمان موسوم به « مجاهدين خلق ايران » پي مي برد و ديگران را از همکاري با اين سازمان باز مي دارد و حتي تغيير ايدئولوژي آنها را پيش بيني مي نمايد.


ز)تدريس در حوزه علميه و...: در اين سالها استاد شهيد به توصيه حضرت امام مبني بر تدريس در حوزه علمي قم هفته اي دو روز به قم عزيمت نموده و درسهاي مهمي در آن حوزه القا مي نمايد و همزمان در تهران نيز درسهايي در منزل و غيره تدريس مي کند. در سال 1355 به دنبال يک درگيري با يک استاد کمونيست دانشکده الهيات! زودتر از موعد مقرر بازنشسته مي شود . همچنين در اين سالها استاد شهيد با همکاري تني چند از شخصيتهاي روحاني، «جامعه روحانيت مبارز تهران » را بنيان مي گذارد بدان اميد که روحانيت شهرستانها نيز به تدريج چنين سازماني پيدا کند.


ح)بطور دائمي در خدمت انقلاب و امام قرار گرفتن:گرچه ارتباط استاد مطهري با امام خميني پس از تبعيد ايشان از ايران به وسيله نامه و غيره استمرار داشته است ولي در سال 1355 موفق گرديد مسافرتي به نجف اشرف نموده و ضمن ديدار با امام خميني درباره مسائل مهم نهضت و حوزه هاي علميه با ايشان مشورت نمايد. پس از شهادت آيت الله سيد مصطفي خميني و آغاز دوره جديد نهضت اسلامي، استاد مطهري به طور تمام وقت درخدمت نهضت قرار مي گيرد و در تمام مراحل آن نقشي اساسي ايفا مي نمايد. در دوران اقامت حضرت امام در پاريس، سفري به آن ديار نموده و در مورد مسائل مهم انقلاب با ايشان گفتگو مي کند و در همين سفر امام خميني ايشان را مسؤول تشکيل شوراي انقلاب اسلامي مي نمايد. هنگام بازگشت امام خميني به ايران مسئوليت کميته استقبال از امام را شخصاً به عهده مي گيرد و تا پيروزي انقلاب اسلامي و پس از آن همواره در کنار رهبر عظيم الشأن انقلاب اسلامي و مشاوري دلسوز و مورد اعتماد براي ايشان بود.

1386 زندگینامه استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری

۵- شهادت استاد مطهری بدست گروه فرقان: تا اينکه در ساعت بيست و دو و بيست دقيقه سه شنبه يازدهم ارديبهشت ماه سال 1358 در تاريکي شب در حالي که از يکي از جلسات فکري سياسي بيرون آمده بود يا گلوله گروه نادان و جنايتکار فرقان که به مغزش اصابت نمود به شهادت مي رسد و امام و امت اسلام در حالي که اميدها به آن بزرگمرد بسته بودند در ماتمي عظيم فرو مي روند.


سلام و درود خدا بر روح پاک و مطهرش.

اخبار آبیکی ها:

علی فرخ زاد عصر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: با توجه به حجم بالای بارندگی های اخیر استاناز روز جمعه یا شنبه کانال آب طالقان به میزان 25 مترمکعب بر ثانیه و سد طالقان به میزان 200 متر مکعب بر ثانیه سرریز خواهد شد.
یدالله ملکی معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آبی آب منطقه‌ای قزوین پیش از این به ایرنا گفته است: تخلیه آب پشت سد طالقان به سد زیاران و رودخانه های پائین دست امسال زودتر از موعد مقرر انجام شد.
وی اضافه کرده است: تاکنون 10مترمکعب بر ثانیه آب از سد طالقان به سد زیاران منتقل شده و قرار است 11 حوضه آبریز از آبیک تا تاکستان به مساحت 120هکتار با دبی ورودی 9متر مکعب بر ثانیه تغذیه شوند.
عملیات ساخت سد مخزنی طالقان به منظور انتقال آب به دشت قزوین ۱۳۸۱، آغاز شد و در سال ۱۳۸۵ به بهره‌برداری رسید.

اخبار آبیکی ها:

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، رضا یعقوبی نماینده کوهنوردان همراه جمعی از جمعی از کوهنوردان، دوستداران طبیعت و محیط زیست شهرستان آبیک در دیدار با شهرام احمدپور فرماندار این شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری با اشاره به فعالیت معدن 181 هکتاری در پیغمبرکوه اظهار کرد: زمانی که فعالیت این معدن در سه سال پیش آغاز شد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین، امام جمعه مرحوم آبیک، استاندار وقت و مسئولان وقت شهرستان آبیک، مسئولان قضایی و نمایندگان مجلس طرفدار پیغمبرکوه بودند و با حمایت از بام آبیک، پیگیری لازم هم انجام شد.

وی افزود: شرکت سیمان، نیروگاه شهید رجایی، ریزگردهای جنوب از سویی و وجود شهرک صنعتی و کارخانه سم کک‌پزی و استقرار انواع دامداری‌ها و مرغداری‌ها ازسویی دیگر شهر آبیک را محاصره و خفه کرده در حالیکه پیغمبرکوه تنفس‌گاه این شهر محسوب می‌شود اما مورد بهره‌برداری معادن مختلف قرار گرفته است.

این نماینده کوهنوردان ادامه داد: حتی زمانی از اداره منابع امور آب گزارشی از مسیر سیل از پیغمبرکوه تهیه شده بود و میزان دبی آب هم مشخص شده بود اما گزارش به گونه دیگری به مسئولان ارائه شده بود.

یعقوبی با بیان اینکه مدافع پیغمبرکوه هستیم و منفعت شخصی و خصومت شخصی هم نداریم، اضافه کرد: آبیکی‌ها حق زندگی و نفس کشیدن دارند و باید منافع عام در نظر گرفته شود؛ همچنین باید به گونه‌ای عمل کنیم که مورد لعن و نفرین آیندگان قرار نگیریم.

وی تصریح کرد: برداشت معدن مورد نظر از پیغمبرکوه، دقیقا در مسیر آب و سیل قرار دارد و نسل آینده با تبعات سیل مواجه می‌شود.

معدن، قلب پیغمبرکوه را هدف گرفته است

سهراب قره‌داغی یکی دیگر از کوهنوردان شهرستان آبیک در این دیدار با ذکر این مطلب که خط قرمز کوهنوردان و مردم شهر آبیک، پیغمبرکوه است،

 خاطرنشان کرد: اذعان نمی‌کنیم که مجوز معدن مذکور باطل شود بلکه خواستار حفظ بام آبیک هستیم چرا که فعالیت این معدن در قلب و چشم و پیغمبرکوه قرار گرفته و در حال تخریب است.

به گزارش ایلنا، سه سال پیش پس از آغاز فعالیت معدن 181 هکتاری در پیغمبرکوه، اعتراض‌های زیادی بین مردم، امام جمعه وقت و مسئولان شهرستان آبیک ایجاد شده بود.

اخبار آبیکی ها:

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از قزوین خانم انصاری در این مراسم ضمن تبریک اعیاد شعبانیه وولادت حضرت امام حسین (ع) به لذتهای مادی ودنیایی پرداخت وگفت:لذتهای مادی ودنیایی هر چه بیشتر باشد دلزدگی نیز بیشتر می باشد وانسان اقناع نمی شود.

استاد حوزه علمیه خواهران آبیک بیان کرد:لذتهای معنوی واخروی در این جهان به خوبی می توانیم مشاهده نماییم که نمونه آن محبت وخدمتگزاری به ائمه اطهار (ع) ودستگاه حضرت امام حسین (ع) که هیچگاه دلزدگی وخستگی را بر ای انسان به ارمغان نمی آورد.

وی اظهار کرد: ماه شعبان ماه بسیار شریف وبا عظمتی است که این ماه منزلگاهی از منازل سیروروحانی انسان است.

خانم انصاری خاطرنشان کرد:انسان های بیدار وصاحبان سیروسلوک با بهره گیری از فوائد ماه شعبان ونشستن بر سفره های گسترده رحمت وسعادت قرب وبندگی خداوند وارد می شود.

وی اظهار کرد: از اعمال مهم ماه شعبان تقرب به حضرت ولی عصر (عج) وتاسی به بزرگانی است که در این ماه متول شده که میلاد این امامان بزرگوار شادی وبرکت فراوانی بخشیده است.

استاد حوزه علمیه خواهران زینبیه به ظهور منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر (عج) را لازمه چهار شرط اصلی دانست وبیان کرد:چهار شرط اصلی لازمه حضور حضرت ولی عصر (عج) می باشد که عبارتند ازدوری از گناهان ، طرح وبرنامه ،یاران باوفا ،آمادگی عمومی وجهانی می باشد.

اخبار آبیکی ها:

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین به همراه مسئولین فرهنگی شهرستان با امام جمعه شهرستان آبیک دیدار کرد

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین، حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی حسینی مدیر کل در این دیدار ضمن تبریک اعیاد شعبانیه به اهمیت برگزاری جلسات شورای فرهنگ عمومی اشاره بیان کرد: جلسات شورای فرهنگ عمومی در این شهرستان با جدیت برگزار خواهد شد.

حسینی بیان کرد: تعاملات فی مابین فرهنگ و ارشاد، امام جمعه و حوزه علمیه در راستای ارتقای سطح فرهنگی و برگزاری برنامه های قرآنی تقویت خواهد شد.


مدیرکل

حسینی میر امینی امام جمعه شهرستان آبیک نیز در این جلسه ضمن خیر مقدم و ابراز خرسندی از نوع نگاه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین به جلسات شورای فرهنگ عمومی و برنامه های فرهنگ و هنر در شهرستان آبیک اشاره کرد و اظهار داشت: برنامه‌های فرهنگی و هنری با رویکرد رشد و تعالی جامعه و تقویت برنامه‌های قرآنی مورد توجه بیش از پیش قرار گیرد.

اخبار آبیکی ها:

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین گفت: با ایجاد شرایط ویژه باید بسترهای رونق تولید را فراهم کرد و در ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری گام موثری برداشت.

به گزارش‌خبرنگار ایلنا از قزوین، منوچهرحبیبی به همراه مدیران کل تعزیرات حکومتی وگمرک استان قزوین، شهرام احمدپور فرماندار شهرستان آبیک و دیگر مسئولان استان در بازدید از شرکت کشت و صنعت جهان شهرستان آبیک اظهار کرد: با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر رونق تولید، وظیفه مسئولان در عرصه تولید، کار و سرمایه‌گذاری بسیار سنگین‌تر شده که با برنامه‌ریزی‌های خوب در استان قزوین این امر محقق می شود.

وی تولید را طبق فرمایش مقام معظم رهبری، محور اقتصاد دانست و افزود: اگر به تولید بها داده شود، رونق اقتصادی ایجاد شده و مشکل اشتغال حل می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین ادامه داد: امسال نگاه‌ها در حمایت از تولید متفاوت‌تر، شرایط برای تولیدکنندگان سهل‌تر  و مشکلات از پیش پا برداشته می‌شود.

حبیبی اضافه کرد: گرچه برخی حرف و حدیث‌ها مبنی بر اینکه امسال، سال تهدید است وجود دارد اما رهبر فرزانه انقلاب فرمودند که سال فرصت‌هاست و باید فرصت‌های بی‌نظیری را برای نظام ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه با حمایت تولید و کارآفرینی می‌توان تهدیدها را به فرصت ها تبدیل کرد، خاطرنشان کرد: با ایجاد شرایط ویژه باید بسترهای رونق تولید را فراهم کرد و در ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری گام موثرترین برداشت.

این مسئول بر پیگیری مشکلات موجود در شرکت کشت و صنعت جهان شهرستان آبیک قول مساعد داد.

اخبار آبیکی ها:

در دیدار مشترک مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین و فرماندار آبیک بر اهمیت توجه ویژه و عزم جدی برای پیشرفت و تعالی فرهنگ و هنر در شهرستان آبیک تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین با احمد پور فرماندار شهرستان آبیک دیدار کرد.

حجت الاسلام و المسلمین حسینی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین، در این دیدار به تقویت تعامل و همکاری‌های بیشتر با اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه شهرستان تاکید و بیان کرد: با وجود مسئولین فعال و پرتلاش در این شهرستان امیدواریم شاهد ترویج و تعالی فرهنگ و هنر در این شهرستان باشیم.

وی افزود: خوشبختانه این شهرستان از ظرفیت خوب مسئولین فرهنگی بهره بوده است و افرادی امام جمعه، فرماندار و فرمانده سپاه قطعا به عنوان یک نشانه مثبت در شاهد رشد و ارتقا سطح فرهنگ و هنر در این شهرستان باشیم .

احمد پور فرماندار شهرستان آبیک نیز در این دیدار به ظرفیت و پتانسیل بالا ی فرهنگی و هنری شهرستان اشاره کرد و افزود: در گذشته کارهای بزرگی در زمینه های مختلف فرهنگی توسط اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه شهرستان انجام شده است و با جدیت در ادامه این راه ثابت قدم خواهیم بود.

فرماندار آبیک خاطرنشان کرد: حمایت های ما از فعالیت های فرهنگی و هنری در این شهرستان از گذشته وجود داشته است و در سال جدید نیز حمایت ها ادامه خواهد داشت .

اخبار آبیکی ها:

پس از استعفای شهردار خاکعلی، علیرضا صالحی با سه رأی اعضای شورای این شهر، به عنوان سرپرست جدید شهرداری معرفی و مشغول به کار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، پس از استعفای علیرضا انصاری شهردار خاکعلی و پذیرش این استعفا از سوی پنج عضو شورای این شهر و ارسال صورت جلسه آن به فرمانداری شهرستان آبیک، علیرضا صالحی مسئول واحد امور اداری شهرداری خاکعلی به عنوان سرپرست جدید این شهر معرفی و مشغول به کار شد.

علیرضا انصاری شهردار خاکعلی که در یک دوره به مدت 1.5 سال شهردار این شهر و در پنجمین دوره شورای شهر هم بیش از دو سال شهردار خاکعلی بوده، در حال حاضر به عنوان شهردار شال از شهرهای شهرستان بوئین‌زهرا مشغول به کار شده است.

علیرضا صالحی سرپرست جدید شهرداری خاکعلی که پیش از این یک بار سرپرست این شهرداری را بر عهده داشته تا زمان تعیین شهردار جدید خاکعلی به عنوان سرپرست، شهرداری را اداره خواهد کرد.

محمد یاوری‌راد رئیس شورای شهر خاکعلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین اظهار کرد: بیش از 10 گزینه غیربومی برای شهرداری خاکعلی وجود دارد که باغربالگری توسط اعضای شورای این شهر، چهار نفر در مرحله نهایی انتخاب شده و یک نفر به عنوان شهردار تعیین و به استانداری معرفی می‌شود.

وی نداشتن درآمد پایدار و محلی را از مهم‌ترین مشکلات شهر خاکعلی ذکر کرد و افزود: شهرداری را باید تعیین کنیم که بتواند در جذب سرمایه‌گذار، تسویه بدهی 40 میلیارد ریالی شهرداری خاکعلی و انجام امور عمرانی در این شهر گام‌های ارزنده‌ای بردارد.

به گزارش ایلنا، خاکعلی 14 سال است که به شهر تبدیل شده و هنوز نتوانسته به اندازه این مدت، رشد و توسعه یابد.

 می‌طلبد اعضای شورای شهر خاکعلی شهرداری را انتخاب کند که علاوه بر داشتن تعهد، توانمندی و تخصص در حوزه مدیریت شهری، بتواند درآمد پایدار برای این شهر ایجاد کند و پروژه‌های عمرانی جدیدی را برای این شهر تعریف و اجرایی کند.

همچنین نیاز است شهرداری که انتخاب می‌شود نگاه ویژه به ایستگاه آتش‌نشانی شهر خاکعلی داشته باشد چرا که یک ایستگاه آتش‌نشانی با یک دستگاه ماشین‌آلات پاسخگوی 32 روستا و حدود 17 هزار نفر جمعیت این بخش بشاریات و شهر خاکعلی نیست و تقویت این بخش ضرورت دارد.

حقوق معوقه پرسنل و خدمات شهری این شهر را که بین هفت تا هشت ماهی است به تاخیر افتاده باید توسط شهردار جدیدی که برای خاکعلی انتخاب می‌شود، پیگیری و به موقع پرداخت کند و در مجموع به وضعیت شهرداری خاکعلی که تقریبا قفل شده سر و سامان ببخشد.

اخبار آبیکی ها:

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع پلیس، سرهنگ مجید حسنوند روز شنبه افزود: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری سیگار قاچاق در یک واحد صنفی در سطح شهرستان آبیک موضوع در دستور کار ماموران دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت.
وی اضافه کرد: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی ، واحد صنفی مورد نظر را تحت نظر گرفته و پس از کسب مجوز قضائی آن را مورد بازرسی قرار دادند.
این مسئول انتظامی خاطرنشان کرد: در این رابطه یک متهم پس از دستگیری و تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان آبیک از مردم خواست تا هنگام رویت هرگونه مورد مشکوک با تلفن 110 تماس بگیرند.

اخبار آبیکی ها:

شهرام احمدپور فرماندار شهرستان آبیک با صدور پیامی انتصاب حجت الاسلام و المسلمین سعید کرملو را از سوی حجت الاسلام والمسلمین حسینی میر امینی به سمت " امام جمعه موقت شهر آبیک " تبریک و تهنیت گفت.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان آبیک ،


بسم الله الرحمن الرحیم      
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سعید کرملو ، انتصاب شایسته جنابعالی از سوی حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسینی میر امینی امام جمعه معزز و نماینده ولی فقیه در آبیک به سمت «امام جمعه موقت شهر آبیک» را صمیمانه به محضر جنابعالی تبریک و تهنیت عرض نموده، انتصاب جنابعالی که فردی جوان و فرهیخته هستید، نشان از علم ،تقوا و توانمندی شما دارد و یقین دارم بار دیگر اعتماد به جوانان و این انتصاب سبب خواهد شد با حسن تدبیر و حضور موثر در این جایگاه مهم اجتماعی، بیش از پیش شاهد تعمیق ارزش‌ها و آرمان‌های والای نظام اسلامی و انجام فعالیت‌های ارزنده فرهنگی و اجتماعی و ارائه طرح و برنامه برای مشارکت بیشتر جوانان در انجام امور این شهر خواهیم بود.       
امیدوارم تحت عنایات الهی و با بهره مندی از رهنمودهای گهربار امام راحل و پیروی از منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و با درایت و اشرافی که به مسائل روز جامعه و شهرستان، خاصه شهر آبیک دارید، بیش از پیش شاهد تبیین و ترویج ارزش های انقلاب اسلامی از این پایگاه معنوی برای مردم متدین و شریف شهر آبیک و بویژه جوانان عزیز باشیم.

شهرام احمدپور

فرماندار شهرستان آبیک   

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آبیکی ها می باشد.