اخبارآبیک:

به گزارش روابط عمومی مجتمع شیمیایی آبیک،

جلسه کمیسیون معاملات مجتمع بمنظور برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار نیروهای خدماتی با حضور مدیر مجتمع و دیبر کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز و سایر اعضاء کمیسیون معاملات مجتمع شیمیائی آبیک در روز یکشنبه مورخ 9/10/97 در دفتر مدیریت مجتمع برگزار شد و پس از بازگشائی پاکات و بررسی مدارک شرکت کننده ها، شرکت تجارت و توسعه ویراماد بعنون برنده مناقصه انتخاب شد

منتشرشده در اخبار

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آبیکی ها می باشد.