اخبارآبیک:

انضباط کاری تکریم ارباب رجوع خدمت صادقانه به شهروندان سرلوحه کارمندان و مجموعه شهرداری آبیک باشد

محمد حسینی شهردار جدید شهر آبیک در اولین جلسه شورای اداری شهرداری ضمن آشنایی با کارمندان و پرسنل این مجموعه بر نظم بخشی مجموعه شهرداری در جهت بهبود مدیریت شهری و سرعت بخشیدن به روند پروژه عمران شهری تاکید کرد

منتشرشده در اخبار

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه آبیکی ها می باشد.